الکترو مکنده

الکترو مکنده

صفحه اصلی دوربین عکاسی تجهیزات آشپزخانه صنعتی پارکت

الکترو مکنده

تولیدکننده هواکش های آکسیال صنعتی،سانتریفیوژ-هواکش های مکانیکی(بادی)-فکس:88301271-درخشنده پور